1 Chronicles 23:18

PBG(i) 18 Synowie Izaarowi: Salomit pierwszy.