1 Chronicles 16:21

PBG(i) 21 Nie dopuścił nikomu, aby ich uciskać miał, i karał dla nich królów,