1 Chronicles 16:17

PBG(i) 17 I postanowił to Jakóbowi za prawo, a Izraelowi za przymierze wieczne,