1 Chronicles 16:16

PBG(i) 16 Które postanowił z Abrahamem, i na przysięgę jego z Izaakiem;