1 Chronicles 15:6

PBG(i) 6 Z synów Merarego: Asajasza przedniejszego, i braci jego dwieście i dwadzieścia.