1 Chronicles 11:7

PBG(i) 7 I mieszkał Dawid na onym zamku; dla tego nazwano go miastem Dawidowem.