1 Chronicles 10:14

PBG(i) 14 A iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego.