Romans 7:22

Norwegian(i) 22 for jeg har lyst til Guds lov efter mitt innvortes menneske,