Romans 16:21

Norwegian(i) 21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius og Jason og Sosipater, mine frender, hilser eder.