Psalms 82

Norwegian(i) 1 En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: / {* SLM 82, 6.} 2 Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela. 3 Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! 4 Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd! 5 De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler. 6 Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner. 7 Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle. 8 Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!