Psalms 62:5-8

Norwegian(i) 5 De rådslår bare om å styrte ham ned fra hans høihet, de har sin lyst i løgn; med sin munn velsigner de, men i sitt hjerte forbanner de. Sela. 6 Bare i håp til Gud vær stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp. 7 Han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes. 8 Hos Gud er min frelse og min ære; min sterke klippe, min tilflukt er i Gud.