Psalms 37:38

Norwegian(i) 38 men overtrederne skal tilintetgjøres alle sammen, de ugudeliges fremtid skal avskjæres.