Psalms 34:1-6

Norwegian(i) 1 Av David, da han tedde sig som vanvittig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han gikk bort. 2 Jeg vil love Herren til enhver tid, hans pris skal alltid være i min munn. 3 Min sjel skal rose sig av Herren; de saktmodige skal høre det og glede sig. 4 Pris Herrens storhet med mig, og la oss sammen ophøie hans navn! 5 Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig. 6 De så op til ham og strålte av glede, og deres åsyn rødmet aldri av skam.