Psalms 31:14-16

Norwegian(i) 14 For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv. 15 Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud. 16 I din hånd er mine tider*; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! / {* 1KR 29, 30. SLM 139, 16.}