Psalms 3

Norwegian(i) 1 En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn. 2 Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig. 3 Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela*. / {* et musikalsk uttrykk.} 4 Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode! 5 Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela. 6 Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig. 7 Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring. 8 Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner. 9 Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.