Psalms 119:27

Norwegian(i) 27 La mig forstå dine befalingers vei! Så vil jeg grunde på dine undergjerninger.