Psalms 119:139

Norwegian(i) 139 Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord.