Psalms 114

Norwegian(i) 1 Da Israel drog ut av Egypten, Jakobs hus fra et folk med fremmed tungemål, 2 da blev Juda hans* helligdom, Israel hans rike. / {* Herrens.} 3 Havet så det og flydde, Jordan vendte om og løp tilbake. 4 Fjellene hoppet som værer, haugene som unge lam. 5 Hvad har hendt dig, du hav, at du flyr, du Jordan, at du vender om og løper tilbake, 6 I fjell, at I hopper som værer, I hauger som unge lam? 7 For Herrens åsyn bev, du jord, for Jakobs Guds åsyn, 8 han som gjør klippen til en vannrik sjø, den hårde sten til en vannkilde!