Psalms 111

Norwegian(i) 1 Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten. 2 Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem. 3 Høihet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast evindelig. 4 Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig. 5 Han har gitt dem føde som frykter ham; han kommer sin pakt i hu evindelig. 6 Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk idet han har gitt dem hedningers arv. 7 Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste; 8 de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet. 9 Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig tid; hans navn er hellig og forferdelig. 10 Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.