Psalms 106:25-48

Norwegian(i) 25 og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst. 26 Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen 27 og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene. 28 Og de bandt sig til Ba'al-Peor og åt av offere til døde*, / {* d.e. de livløse avgudsbilleder.} 29 og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem. 30 Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset; 31 og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig. 32 Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld; 33 for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber. / {* d.e. Guds.} 34 De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om, 35 men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger, 36 og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare, 37 og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*. / {* d.e. avgudene.} 38 og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod. 39 De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd. 40 Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv. 41 Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem, 42 og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd. 43 Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld. 44 Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop. 45 Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet, 46 og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap. 47 Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig! 48 Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!