Philemon 1:20

Norwegian(i) 20 Ja, bror, la mig ha nytte av dig i Herren! vederkveg mitt hjerte i Kristus!