Leviticus 7:26

Norwegian(i) 26 Og blod skal I ikke ete, hverken av fugl eller fe, hvor I så bor.