Leviticus 18:22-24

Norwegian(i) 22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet. 23 Du skal ikke ha omgang med noget dyr, for da blir du uren; heller ikke skal en kvinne la noget dyr ha omgang med sig; det er skamløs ferd. 24 Gjør eder ikke urene med noget sådant! For alt dette gjorde de sig urene med de hedninger som jeg driver ut for eders øine,