Judges 11:22

Norwegian(i) 22 hele amorittenes land inntok de like fra Arnon til Jabbok og fra ørkenen til Jordan.