Joshua 21:28

Norwegian(i) 28 og av Issakars stamme: Kisjon med jorder, Daberat med jorder.