John 3:14

Norwegian(i) 14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,