Jeremiah 52:33

Norwegian(i) 33 Han la sin fangedrakt av og åt stadig ved hans bord, så lenge han levde.