Genesis 5:7

Norwegian(i) 7 Og efterat Set hadde fått Enos, levde han ennu åtte hundre og syv år og fikk sønner og døtre.