Genesis 5:25

Norwegian(i) 25 Da Metusalah var hundre og syv og åtti år gammel, fikk han sønnen Lamek.