Genesis 29:18-30

Norwegian(i) 18 Og Jakob hadde Rakel kjær; derfor sa han: Jeg vil tjene dig syv år for Rakel, din yngste datter. 19 Laban svarte: Det er bedre at jeg gir henne til dig, enn at jeg gir henne til en annen mann; bli hos mig! 20 Så tjente Jakob i syv år for Rakel; og disse år syntes han var nogen få dager, fordi han hadde henne kjær. 21 Derefter sa Jakob til Laban: La mig nu få min hustru, for min tid er ute, og jeg vil gå inn til henne. 22 Da samlet Laban alle menn der på stedet og gjorde et gjestebud. 23 Og om aftenen tok han sin datter Lea og førte henne inn til ham, og han gikk inn til henne. 24 Og Laban gav sin trælkvinne Silpa til sin datter Lea som trælkvinne. 25 Men om morgenen - se, da var det Lea. Da sa han til Laban: Hvad er det du har gjort mot mig? Var det ikke for Rakel jeg tjente hos dig? Hvorfor har du sveket mig? 26 Laban svarte: Det er ikke skikk her hos oss å gi den yngste bort før den eldste. 27 La nu Leas bryllups-uke gå til ende, så vil vi også gi dig den andre, hvis du vil tjene hos mig i syv år til. 28 Og Jakob gjorde så, og han lot bryllups-uken gå til ende. Da gav han ham sin datter Rakel til hustru. 29 Og Laban gav sin trælkvinne Bilha til sin datter Rakel som trælkvinne. 30 Så gikk han også inn til Rakel, og han holdt mere av Rakel enn av Lea. Siden tjente han ennu syv år til hos Laban.