Deuteronomy 14:3

Norwegian(i) 3 Du skal ikke ete noget som er en vederstyggelighet.