2 Corinthians 3:5

Norwegian(i) 5 ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,