2 Chronicles 14:3-5

Norwegian(i) 3 Han fikk bort de fremmede guders altere og offerhaugene og sønderbrøt støttene og hugg Astartebilledene i stykker. 4 Og han bød Juda å søke Herren, deres fedres Gud, og holde loven og budene. 5 I alle Judas byer fikk han bort offerhaugene og solstøttene, og riket hadde ro under ham.