1 Timothy 2:10

Norwegian(i) 10 men som det sømmer sig for kvinner som bekjenner sig til gudsfrykt, med gode gjerninger.