1 Kings 7:34

Norwegian(i) 34 Det var fire bærearmer på de fire hjørner av hvert fotstykke; bærearmene var i ett med fotstykket.