1 Corinthians 2:2

Norwegian(i) 2 for jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.