1 Chronicles 1:11

Norwegian(i) 11 Og Misra'im var stamfar til luderne og anamerne og lehaberne og naftuherne