1 Chronicles 16:18

Norwegian(i) 18 idet han sa: Dig vil jeg gi Kana'ans land til arvelodd,