Leviticus 21:20

Martin(i) 20 Ou qui sera bossu, ou grêle, ou qui aura quelque suffusion en l'oeil, ou qui aura une gâle sèche, ou une gâle d'ulcère, ou qui sera rompu.