Matthew 5:17-28

ManxGaelic(i) 17 Ny smooinee-jee dy daink mish dy chur naardey yn leigh as ny phadeyryn: cha nee dy chur naardey haink mee, agh dy chooilleeney. 18 Son dy firrinagh ta mee gra riu, Derrey nee yn aer as yn ooir lheie ersooyl, cha bee un ockle, ny'n floag sloo er ny ghoaill veih'n leigh, derrey vees ooilley jeant mie. 19 Quoi-erbee er-y-fa shen vrishys unnane jeh ny annaghyn sloo shoh, as ynsys myr shen, bee eh enmyssit yn fer sloo ayns reeriaght niau: agh quoi erbee nee nyn yannoo as nyn ynsaghey, bee eh enmyssit mooar ayns reeriaght niau. 20 Son ta mee gra riu, Mannagh bee yn ynrickys euish erskyn ynrickys ny Scrudeyryn as ny Phariseeyn, cha vod shiu er aght erbee goll stiagh ayns reeriaght niau. 21 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra rish nyn shenn-ayryn, Cha jean oc dunverys: as quoi-erbee nee dunverys, hig eh fo kerraghey yn vriwnys. 22 Agh ta mish gra riuish, Quoi-erbee ta fargagh rish e vraar gyn oyr, dy jig eshyn neesht fo kerraghey yn vriwnys: as quoi erbee jir rish e vraar, Raca: dy jig eh fo briwnys yn ard-whuaiyl: agh quoi-erbee jir, Uss ommydan, dy bee eh ayns gaue aile niurin, 23 Shen-y-fa tra hebbys oo dty oural ec yn altar, my chooinys oo ayns shen dy vel nhee erbee ec dty vraar dt'oi 24 Faag ayns shen dty oural roish yn altar, as immee royd, jean coardail rish dty vraar hoshiaght, as eisht tar, as cheb dty oural. 25 Coard dy tappee rishyn ta streeu rhyt, choud as vees shiu goll cooidjagh er y raad, er-aggle dy der eshyn oo fo laue yn vriw, as dy der yn briw oo fo currym y tidoor, as dy bee oo tilgit ayns pryssoon. 26 Dy firrinagh ta mee gra rhyt, Nagh jig oo magh ass shen, derrey t'ou er n'eeck yn farling s'jerree. 27 Ta shiu er chlashtyn dy row eh er ny ghra rish nyn shenn-ayryn, Cha brish oo poosey. 28 Agh ta mish gra riu, Quoi-erbee ta jeeaghyn er ben, dy chur saynt j'ee, dy vel eh er vrishey poosey r'ee hannah ayns e chree.