Matthew 20:30

ManxGaelic(i) 30 As cur-my-ner, va daa ghooinney doal nyn soie rish oirr yn raad, as tra cheayll ad dy row Yeesey goll shaghey, deie ad, gra, Jean myghin orrin, O Hiarn, vac Ghavid.