Matthew 2

ManxGaelic(i) 1 Nish tra rug Yeesey ayns Bethlehem dy Yudea, rish lhing ree Herod, cur-my-ner haink deiney-creeney veih'n shiar gys Jerusalem, 2 Gra, Cre vel ree ny Hewnyn t'er jeet er y theihll? son honnick shin y rollage echey ayns y shiar, as ta shin er jeet dy chur ooashley da. 3 Tra cheayll ree Herod shoh, v'eh dy mooar seaghnit, as ooilley Jerusalem marish. 4 As tra v'eh er symney cooidjagh ooilley ny ard-saggyrtyn, as scrudeyryn y phobble, denee eh jeu cre'n raad va Creest dy heet er y theihll. 5 As dooyrt adsyn rish, Ayns Bethlehem dy Yudea: son shoh myr te scruit liorish y phadeyr: 6 As uss Vethlehem ayns cheer Yudea, cha nee oo sloo ta mastey princeyn Yuda: son assyd's hig Kiannoort nee reill my phobble Israel. 7 Eisht hug Herod fys follit er ny deiney creeney, as deysht eh ad dy imneagh mychione y traa haink yn rollage rish. 8 As hug eh ad gys Bethlehem, gra, Immee-jee, as shir-jee magh dy jeidjagh son y lhiannoo, as tra vees shiu er gheddyn magh eh, tar-jee lesh fys hym's, dy voddym's neesht cheet as ooashley 'choyrt da. 9 Erreish daue v'er chlashtyn y ree, jimmee ad rhymboo, as cur-my-ner hie yn rollage honnick ad ayns y shiar er e toshiaght roue, derrey haink ee, as hass ee erskyn yn ynnyd raad va'n lhiannoo. 10 Tra honnick ad y rollage, va boggey erskyn-towse orroo. 11 As goll stiagh 'sy thie, hooar ad y lhiannoo marish Moirrey e voir, as gliooney sheese, hug ad ooashley da as fosley ny tashtaghyn oc, heb ad giootyn da; airh, as frankincense, as myrrh. 12 As myr va Jee er chur raaue daue ayns ashlish, gyn ad dy hyndaa gys Herod, ghow ad raad elley gys nyn jeer hene. 13 As tra v'ad er n'immeeaght, cur-my-ner haink ainle y Chiarn gys Joseph ayns ashlish, gra, Trog ort, gow yn lhiannoo as e voir, cosne royd gys Egypt, as fuirree ayns shen derrey ver-yms fys hood: son shirree Herod y lhiannoo dy stroie eh. 14 Eisht dirree eh, as ghow eh yn lhiannoo, as e voir ayns yn oie, as hie eh roish er-chea gys Egypt: 15 As shen-y raad v'eh derrey baase Herod: as shoh myr va cooilleenit shen loayr y Chiarn liorish y phadeyr, gra, Magh ass Egypt deie mee er my vac. 16 Eisht Herod toiggal dy row eh mollit liorish ny deiney-creeney, v'eh erskyn-towse eulyssagh, as hug eh magh sarey, as varr eh ooilley ny lhiennoo-mec v'ayns Bethlehem, as ayns ooilley ny ardjyn shen, veih daa vlein dy eash as fo, corrym rish y traa v'eh dy imneagh er vriaght jeh ny deiney creeney. 17 Shen y traa va cooilleenit ny va loayrit liorish Jeremy yn phadeyr, gra, 18 Ayns Rama va eam treih er ny chlashtyn, yllaghey as keayney, as dobberan hrimshagh, Rachel keayney son e cloan, as gobbal dy ve er ny gherjaghey, er-yn-oyr nagh row ad er-mayrn. 19 Agh lurg baase Herod, cur-my-ner haink ainle y Chiarn ayns ashlish gys Joseph ayns Egypt, 20 Gra, Irree, as gow yn lhiannoo as e voir, as immee gys cheer Israel: son t'adsyn marroo va shleeuit er bioys y lhiannoo. 21 As dirree eh, as ghow eh yn lhiannoo as e voir, as haink eh gys cheer Israel. 22 Agh clashtyn dy row Archelaus reill ayns Judea, ayns ynnyd e ayr Herod, va aggle er dy gholl gys shen: agh myr va Jee er chur roish ayns ashlish, hyndaa eh gys ardjyn Ghalilee. 23 As jimmee eh dy chummal ayns ard-valley enmyssit Nazareth: as shoh myr va cooilleenit shen loayr ny phadeyryn, Bee eh enmyssit ny Nazarene.