Matthew 19:18

ManxGaelic(i) 18 Dooyrt eshyn rish, Cre ny annaghyn? Dooyrt Yeesey, Cha jean oo dunverys, Cha brish oo poosey, Cha jean oo geid, Cha n'ymmyrk oo feanish foalsey,