Matthew 15:30

ManxGaelic(i) 30 As haink earrooyn mooarey dy leih huggey, as nyn mast' oc va croobee, doail, balloo, baccee, as ymmodee elley, as hug ad ad nyn lhie ec cassyn Yeesey, as ren eh ad y lheihys.