Luke 9:23

ManxGaelic(i) 23 As dooyrt eh roo ooilley, My ta dooinney erbee aggindagh geiyrt orrym's lhig da eh-hene y obbal, as e chrosh y hroggal gagh laa, as geiyrt orrym.