Luke 20:47

ManxGaelic(i) 47 T'ad cur-mow thieyn mraane-treoghe, as son scaa dy chraueeaght lhiggey orroo dy ve mennick ayns padjer: ta briwnys strimmey nyn gour oc shoh.