John 13:33

ManxGaelic(i) 33 Chloan veggey, foast tammylt beg ta mish meriu. Nee shiu my hirrey: as myr dooyrt mee rish ny Hewnyn, Raad ta mish goll, cha vod shiuish cheet; myr shen ta mec nish gra riuish.