Song of Songs 1:15

Lithuanian(i) 15 Tu graži, mano mylimoji, tu graži. Tavo akys kaip balandėlės.