Psalms 95:4-7

Lithuanian(i) 4 Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės. 5 Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas. 6 Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus! 7 Jis yra mūsų Dievas, o mes­Jo ganoma tauta ir Jo rankų globojamos avys! Šiandien, jeigu išgirsite Jo balsą,­