Matthew 8:1

Lithuanian(i) 1 Kai Jėzus leidosi nuo kalno, Jį sekė didelės minios.